Prijatelji drveća,

U ovoj prolećnoj sadnji 2019. posadili smo 100 sadinica različitog drveća i preko 50...

U subotu 17. marta posadili smo 14 različitih sadnica zajedno sa ekipom iz bloka 22 koja nas je i pozvala da im...

Dana 19. oktobra smo uz pomoć donacije kompanije Unisol Group i njenog vlasnika Vojina Starčevića posadili 5 platana...

 
Svakog ponedeljka na internet radiju RadioAparat emisija
Šuma peva...