14 stabala za blok 22

U subotu 17. marta posadili smo 14 različitih sadnica zajedno sa ekipom iz bloka 22 koja nas je i pozvala da im pomognemo da ozelene parkić za decu između zgrada. Posadili smo dve crvenolisne šljive, dva jasena, tri breze, tri platana i četiri kupresociparisa. Novac smo sakupili na Rerna izazovu 3, prodaji kolača i pita koju organizujemo dva puta godišnje u beogradskom klubu Petak.