Zemlja ima 3 biliona stabala ali njihov broj alarmantno opada

Zemlju naseljava samo tri biliona stabala – crvene šume Kalifornije, maslinjaci Tunisa, trešnje u Japanu, eukaliptusi u Australiji i još mnogo drugih, ali ono alarmantno nestaje zahvaljujući ljudskim aktivnostima. Ovo su otkrića istraživača koji su nedavno objavili najiscrpniju analizu globalne populacije drveća koja je ikada sprovedena, koristeći podatke koji uključuju satelitske snimke i procene gustine drveća sa zemlje na više od 400,000 lokacija širom sveta.
Procenjenih 3,04 biliona stabala je oko osam puta više nego prethodna procena od 400 milijardi koja je bazirana na satelitskim snimcima ali uz manjak podataka sa zemlje. Nova otkrića ostavljaju mnoštvo razloga za brigu – zbog ljudi koji su koren  problema.
Broj drveća je od početka ljudske civilizacije opao za 46% i svake je gubimo zahvaljujući ljudskoj delatnosti 15 milijardi stabala, rekao je ekolog sa Yale Univerziteta Thomas Crowther, koji je vodio studiju objavljenju u žurnalu «Nature».
«Trenutno je najmanje drveća od kad je nastala ljudska civilizacija i ovaj broj i dalje opada alarmantnom brzinom. « rekao je. «Ako ništa, ovi brojevi samo naglašavaju potrebu da intenziviramo naše napore ako želimo da počnemo da popravljamo neke od ovih brojki na globalnoj skali.»
Kako globalna ljudska populacija raste tako se povećava i gubitak drveća širom sveta, kaže istraživač sa Yale.
«Drveće je jedno od najznačajnijih i najvažnijih organizama na planeti,» rekao je Crowther. «Drveće obezbeđuje širok spektar važnih ekosistemskih usluga za ljude. Ono čuva vodu i hranu, stabilizuje zemlju, obezbeđuje stanište biljkama i životinjama, umanjuje uticaj klimatskih promena absorbujući ugljen dioksid i proizvodi kiseonik koji nam je potreban za život.»
Studija je pokazala da dok je najveća gustina drveća u pod arktičkim regijama Rusije, Skandinavije i Severne Amerike, najveća područja pod šumom su u tropima i čine oko 43% globalnog drveća.
Ova studija je pokazala i da su kampanje kao što je Billion Trees Campaign Ujedinjenih nacija nedovoljne, jer to čini samo 1/3000 totalnog broja drveća na zemlji, tako da je sugerisano da je potrebno da se uloži veći napor u održavanje Zemljinog eko sistema.