O drveću u vedskoj književnosti

Piše: Dragoslav Krsmanović

Tokom vekova u mnogim svetskim religijama i mitologijama, drveću je dat veliki značaj u objašnjenjima finijih poenti ljudskog promišljanja o sebi, prirodi, svom mestu/ ulozi u takvom svetu/univerzumu i “onome iza”. Čovek je, posmatrajući promene godišnjih doba, često koristio drveće kao snažan simbol rađanja, razvoja, smrti / novog otelovljenja te se ono  logično nametnulo i kao simbol večnosti, besmrtnosti (podsetiću na stabla stara od 3000 pa i preko 5000 godina u npr. S.Americi) ili plodnosti. Zato u brojnim mitologijama i nailazimo na izraz “Drvo Života”.

Uzmimo svete spise Aryana, ( porodica  naroda koji pripadaju podskupu  Indoevropljana ) konkretno Ṛg ili Atharva-Vedu, u kojima možemo pročitati da drveće treba poštovati zbog njihovog ogromnog značaja za život drugih bića. Naučnom potvrdom da su i biljke živa bića, kredibilitet religijskih tekstova u tom smislu je bio dodatno ojačan. To je takođe osnažilo i ideju o postojanju posledica dobrih i loših postupaka  ljudi učinjenih tokom života,  koje utiču i na njihovo naredno otelovljenje.

Imajući to u vidu, nadamo se da će biti nešto jasnije zašto flora poput drveta ima toliku važnost u drevnim spisima sveta, a kao ilustraciju prilažemo nekoliko izvoda  iz pomenute, vedske književnosti.

Deset bunara vredi  koliko jedan izvor;

Deset izvora vredi  koliko jedno jezero;

Deset jezera vredi  koliko jedan sin;

Deset sinova vredi  koliko jedno drvo

(Matsya Purana)

Hvale vredno je drveće jer omogućuje život drugima

Ona su poput dobrotvora koji brine o svima

(Bhagavata Purana)

Drveće je poput dobrotvora

Samo stoji na suncu a pruža hlad drugima

Njihov plod je na korist svima
(Vikram Charitam 65)

Prijatelju, samo pogledaj ovo drveće

Čitav život su posvetila dobrobiti drugih

Podnose oluje, kišu, vetar i grȁd

Štiteći nas
( Bhagavata Purana)
 

Onima koji sade drveće su ona poput sopstvene dece

Nema sumnje da zahvaljujući tom drveću odlaze u Raj nakon smrti

(Mahabharata)

Ako uništiš drvo, uništio si i njegovo lišće, cveće i plod

imetak ti tako propada, nastaje suša i uzrokuješ glad

(Agnipurana)

Ne budi mišar,  ptica-grabljivica koja muči druge ptice

Ne uništavaj drveće, ne lomi i ne seci ga

Ona su utočište životinja, ptica i drugih živih bića

(Rig Veda)

Oni koji ddaruju sadnice drveta, samim tim delom postižu spasenje

( MahaBharata)