Sadnja u vrtićima i školama 2017.

Od 2016. godine sadimo po vrtićima i školama na teritoriji Beograda, do sada smo sadili u 15 vrtića i 10 škola.