Studio106LA 10 sadnica

Zahvaljujući galeriji Studio106LA koja je za nas sakupljala donacije u toku izložbe BelAir posvećene zagađenju vazduha u našem gradu posadili smo deset sadnica lipa i crvene šljive u dvorištu vrtića POLTARAC